Albert Franx 

Als kind kon beeldend kunstenaar Albert (Ab) Franx 31-10 -1948 al aardig tekenen. Hij had eigenlijk de Kunst Academie moeten volgen, maar bij het stichten van een gezin komt het daar niet meer van en is in het schildersvak gerold. "Heeft destijds misschien wel het verkeerde beroep gekozen..." De appel valt niet ver van de boom want zijn "familie had een schilders bedrijf, dus dat was nog niet zo gek".

Dat hij na jaren weer is begonnen met tekenen en schilderen komt doordat zijn vrouw vasculaire dementie heeft gekregen. Het communiceren met haar gaat steeds moeilijker en is gaan zoeken naar een weg "om zich af te leiden van de dagelijkse extensieve mantelzorg".

Ab is als autodidact begonnen met tekenen in oktober 2018 en lieverlee gaan schilderen met Acryl colour van v.Gogh op 400 grams papier met top coating daarna de schilderijen behandeld met Varnish h2o. Zodoende begint hij zich te ontwikkelen in de Kunst reproductie van grootmeesters als Picasso en Dali.

"Wat het voor hem zo mooi maakt is dat je tegenwoordig op websites als Pinterest van alles kunt vinden wat grootmeesters in de kunst betreft" en heeft zijn licht o.a. opgestoken bij kunstenaar Lineke Lijn op YouTube en krijgt professionele schilder/teken technische adviezen van multidisciplinair kunstenaar Dimitri Gazan.

Wat hem aantrekt in de schilderijen van Pablo Picasso en Salvador Dali is "het kleur gebruik en de vormgeving in het algemeen".

Franx, reproductie-kunstenaar

Al is het reproduceren van kunstwerken verheven tot een volwaardige kunstvorm, gaat Franx nog een stapje verder, een taboe doorbrekend. Het kunstwerk wordt niet alleen gereproduceerd maar wordt tevens beschouwd als vertrekpunt waarbij hij niet nalaat om middels bepaalde compositorische wijzigingen het origineels deels naar zijn eigen hand te zetten.

Waar in het verleden grootmeesters als Picasso zelve durfde te stellen dat het gaat om de kunst van het jatten van andere grootmeesters, zo windt Franx daar nog minder doekjes om en laat veel van de originelen compositie respectvol in tact op enkele brutale wijzigingen van zijn hand na.

[23-04-2022] Dimitri Gazan: 


Afscheid van de visueel waarneembare werkelijkheid

Abstracte schilderkunst duidt een voorstellingswijze aan die afziet van elke relatie tot de visueel waarneembare werkelijkheid. In abstracte schilderkunst maakt een kunstenaar slechts gebruik van beeldelementen als kleur, vorm, lijn, ritme, toonwaarde en dergelijke. In deze context toegepaste begrippen als 'concrete schildering' of 'absolute schildering' onderstrepen dat geschilderde lijnen, vormen en structuren de plaats innemen van een herkenbaar figuratief beeld.

bron: https://www.artsalonholland.nl/kunst-stijlen/abstracte-schilderkunst#slider-68553